O NAS

prezes: dr inż. Arkadiusz Wojciechowski
wiceprezes: Ariel Stawski
sekretarz: Mirosław Sejkowski
skarbnik: Jarosław Rządkowski
koordynator ds. organizacyjnych: Wojciech Ligierski
koordynator ds. medycznych: Joachim Ligierski


 

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA:

11.06
KRWIOBUS NA DUŻYM RYNKU